Noj slovenija

sislovensko enenglish                                                       košarica

Ročno izdelane šah figure

 

 

Danes je ve?ina kvalitetnih šahovskih figur narejena v Indiji. Za izdelavo uporabljajo njim lahko dostopne in cenovno ugodne vrste lesa, predvsem pušpanj (boxwood) in razne vrste palisandra (rosewood). Za dražje garniture se ve?krat uporablja tudi ebenovina.

Sami ne želimo in ne moremo tekmovati s podjetji iz Indije. Dolgoletna tradicija ter števil?na in nizko cenovna delovna sila so dejavniki, ki omogo?ajo indijskim podjetjem suvereno obvladovanje podro?ja šahovskih figur.

Zato smo se odlo?ili za drugo smer - želimo vam ponuditi šahovske figure, ki so izdelane doma, v Sloveniji, v Evropi. Za izdelavo uporabljamo doma?e vrste lesa, v ve?ji meri javor ter oreh.

Ve?ina dela je opravljena ro?no, saj le-ta na?in omogo?a izdelavo figur visoke kvalitete, ki ga z strojno proizvodnjo ne moremo doseci. Figure v malenkostih sicer lahko odstopajo druga od druge, vendar je smisel ro?nega dela vse drugje, kot v iskanju popolne enakosti med izdelki. Vsaki garnituri je dodan tudi
certifikat o izdelavi. Za površinsko zaš?ito figur uporabljamo tako moderne lake ter lužila kot tudi materiale starih mojstrov ( ?ebelji vosek, šelak). V

Ker je les dar narave, so manjše barvne oziroma strukturne razlike med figurami sprejemljive, pogosto celo zaželjene. 


Šah garnitura je primerna tudi kot osebno oz. poslovno darilo.